Veřejná zakázka: Vozidlové radiostanice "Cab-radio" na MVTV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00003046
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 214
Systémové číslo: P17V00000205
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.05.2013
Nabídku podat do: 18.07.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vozidlové radiostanice "Cab-radio" na MVTV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání a montáž nových vícemódových vozidlových radiostanic s dvěma ovládacími stanovišti pracujících v systémech GSM-R/GSM-P (900 MHz) a TRS (450MHz) a v železničních úsecích pásma 150 MHz na speciální hnací vozidla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy