Veřejná zakázka: TOP 30 – příprava a rozvoj personálních rezerv pro střední management

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002803
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 211
Systémové číslo: P17V00000202
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2013
Nabídku podat do: 10.06.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TOP 30 – příprava a rozvoj personálních rezerv pro střední management
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provedení školení v rámci projektu rozvoje personálních rezerv pro střední management, vývoj talentů z řad zaměstnanců SŽDC, kteří mohou v budoucnosti nastoupit na střední manažerské pozice (náměstka organizační jednotky, ředitele organizační jednotky, vedoucí oddělení Generálního ředitelství SŽDC, ředitel odboru Generálního ředitelství SŽDC).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy