Veřejná zakázka: Osobní webový portál zaměstnanců SŽDC

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00002801
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 209
Systémové číslo: P17V00000200
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.05.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní webový portál zaměstnanců SŽDC
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel požaduje realizaci analýzy a technického řešení webového osobního portálu pro všechny osoby v pracovněprávním vztahu zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy