Zakázka: Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2077
Systémové číslo: P18V00000666
Evidenční číslo zadavatele: 61718147
Datum zahájení: 31.07.2018
Nabídku podat do: 21.08.2018 09:50

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem plnění VZ je zpracování aktualizace Studie Proveditelnosti na budoucí stavby železniční dopravní infrastruktury na železniční trati Horní Lideč st.hr. – Hranice na Moravě dle zadávacích podmínek (ZTP a ostatních dokumentů ZD) včetně projednání dle OP.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách, které tvoří přílohovou část obsahu budoucí Smlouvy o Dílo – viz Příloha (Zvláštní technické podmínky „Aktualizace studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě“).
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky