Zakázka: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1995
Systémové číslo: P18V00000584
Evidenční číslo zadavatele: 61818099
Datum zahájení: 18.07.2018
Nabídku podat do: 06.08.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) stavby dráhy „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“, jejíž náplní je rekonstrukce technologického podchodu pro zajištění bezbariérové přístupnosti nástupišť v ŽST Kolín a zároveň i prodloužení podchodu do ulice Starokolínská a veškeré nezbytné další práce, které tato rekonstrukce vyvolá.
Rozsah Díla „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ je:
- zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP) a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude podkladem pro zadávací řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby,
- zpracování a podání žádosti dle §94j Společné územní a stavební řízení, zákona č.183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání společného povolení a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 8 976 217 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky