Veřejná zakázka: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1652
Systémové číslo: P18V00000241
Evidenční číslo zadavatele: 13099/2018-SŽDC-SSZ-OVZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-012067
Datum zahájení: 17.04.2018
Nabídku podat do: 23.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“ (ASP) a teprve po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy, bude pro tuto variantu dopracován Záměru projektu (ZP) a opět až po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy, bude zahájeno zpracování Dokumentace pro územní řízení (DUR) a to včetně zpracování Oznámení a Dokumentace EIA pro akci „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně)“. Současně se zpracováním zhotovitel zajistí zpracování korozního, archeologického, dendrologického, biologického, geotechnického a pyrotechnického průzkumu. Zhotovitel rovněž poskytne podklady a nezbytnou součinnost při zpracování navazujících investičních akcí.
Aktualizace studie proveditelnosti bude zpracována v rozsahu a v souladu s požadavky části II. čl. 3 Směrnice V-2/2012 Ministerstva dopravy „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, v platném znění (dále jen Směrnice MD V-2/2012).
Záměr projektu bude zpracován v rozsahu a v souladu s požadavky částí III. čl. 4., 5. a 6. Směrnice MD V-2/2012.
Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD V-2/2012.
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9,
4. patro, kancelář č. 414 (podatelna)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky