Zakázka: Soubor staveb:„Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“„Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15127
Systémové číslo: P24V00000948
Evidenční číslo zadavatele: 61724130
Datum zahájení: 02.07.2024
Nabídku podat do: 09.08.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb:„Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“„Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad–Ústí nad Orlicí“
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem staveb je doplnění závor na stávající přejezdové zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech v km 0,433, 0,788 a 1,432 trati Letohrad – Ústí nad Orlicí.
Stavba „Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ je v zadávací dokumentaci též označována jako „stavba A“ nebo „A“, stavba Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“ je v zadávací dokumentaci též označována jako „stavba B“ nebo „B“ a stavba „Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí je v zadávací dokumentaci též označována jako „stavba C“ nebo „C“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 32 294 797 Kč bez DPH
  - Předpokládaná hodnota pro stavbu A činí 9 174 220,- Kč (bez DPH).
  - Předpokládaná hodnota pro stavbu B činí 9 506 341,- Kč (bez DPH).
  - Předpokládaná hodnota pro stavbu C činí 13 614 236,- Kč (bez DPH).

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy