Veřejná zakázka: „RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace geologického průzkumu pro Krušnohorský tunel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14603
Systémové číslo: P24V00000425
Evidenční číslo zadavatele: 616240008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-017039
Datum zahájení: 19.04.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „RS4 úsek Ústí nad Labem – státní hranice CZ/SRN“; realizace geologického průzkumu pro Krušnohorský tunel
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování realizační dokumentace stavby a realizace vrtných prací vč. vystrojení vrtů, vyčistění vrtů a jejich případná likvidace, realizace inženýrskogeologických, karotážních a hydrogeologických zkoušek, měření a dalších terénních a technických prací, převoz vrtných jader do skladu a předání odpovědné osobě, odběr vzorků zemin/ hornin a vod, provedení a vyhodnocení laboratorních zkoušek (geomechanické, hydrochemické apod.), provedení doplňkového povrchového geofyzikálního průzkumu, sled a řízení geologických prací, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. závěrečné zprávy a řízení BOZP.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 91 513 342 Kč bez DPH
  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i položka „Škody na pozemcích“ uvedená v Rozpisu ceny. Ocenění této položky je pro účely nabídky stanoveno zadavatelem a bude dodavatelem zahrnuto do nabídkové ceny. Cena této položky ve výši 600 000,- Kč bez DPH je zahrnuta v předpokládané hodnotě plnění vybraného dodavatele.

Místo plnění

 • Hlavní město Praha
 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT)
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy