Public contract: „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 14504
System number: P24V00000326
Contracting authority registration number: 61624004
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2024-013246
Date of commence: 27.03.2024
Tender submit to: 14.05.2024 09:00

Title, type and description of public contract

 • Title: „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Účelem veřejné zakázky je realizace mimořádné etapy podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu na trase „RS1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“.
Předmětem plnění jsou vrtné a s nimi související práce, odběry vzorků zemin a hornin, realizace polních zkoušek, laboratorní práce, geodetické práce, hydrogeologické práce a výkon geologické služby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 29 284 619 Kč without VAT
  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i položka „Škody na pozemcích“ uvedená v Rozpisu ceny. Ocenění této položky je pro účely nabídky stanoveno zadavatelem a bude dodavatelem zahrnuto do nabídkové ceny.

Place of performance

 • Hlavní město Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa vysokorychlostních tratí (SSVRT)
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses