Contract: Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 14410
System number: P24V00000232
Contracting authority registration number: 61724043
Date of commence: 26.02.2024
Tender submit to: 14.03.2024 08:30

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Jedná se o doplnění stávající technologie závorami na přejezdu P7806 v km 1,349, který je v současnosti zabezpečen zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI dle ČSN 34 2650 ed.2. Technologie přejezdu bude umístěna v novém technologickém domku. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, včetně úpravy GPK a odvodnění, rekonstrukce přejezdové konstrukce a silniční komunikace v místě přejezdu a úprava chodníku.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 16 836 608 Kč without VAT

Place of performance

 • Moravskoslezský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance