Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Jedná se o doplnění stávající technologie závorami na přejezdu P7806 v km 1,349, který je v současnosti zabezpečen zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI dle ČSN 34 2650 ed.2. Technologie přejezdu bude umístěna v novém technologickém domku. Součástí stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku, včetně úpravy GPK a odvodnění, rekonstrukce přejezdové konstrukce a silniční komunikace v místě přejezdu a úprava chodníku.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Renáta Majerová
e-mail: Majerova@spravazeleznic.cz
tel: +420724932325
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.03.2024 08:30
Datum zahájení: 26.02.2024 09:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: