Zakázka: Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Opava východ

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14085
Systémové číslo: P23V00001705
Evidenční číslo zadavatele: 61723192
Datum zahájení: 07.12.2023
Nabídku podat do: 19.12.2023 08:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Opava východ
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Doplnění závor na přejezdu P7871 v km 27,441 trati Hlučín – Opava východ“.
Jedná se o doplnění stávající technologie závorami na přejezdu P7871 v km 27,441, který je v současnosti zabezpečen zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SNI dle ČSN 34 2650 ed.2. Technologie přejezdu bude umístěna v novém technologickém domku. Součástí stavby jsou úpravy železničního svršku a spodku, včetně úpravy GPK a odvodnění, rekonstrukce přejezdové konstrukce a silniční komunikace v místě přejezdu a úprava chodníku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 21 466 209 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky