Zakázka: „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14070
Systémové číslo: P23V00001690
Evidenční číslo zadavatele: 61823222
Datum zahájení: 05.12.2023
Nabídku podat do: 03.01.2024 10:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je:
a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném
stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby; a to pro soubor staveb 1) až 5) níže:
Stavba 1) „Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“
Stavba 2) „Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“
Stavby 3) „Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.“
Stavba 4) „Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“
Stavba 5) „Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.“

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 8 012 627 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky