Zakázka: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14056
Systémové číslo: P23V00001676
Evidenční číslo zadavatele: 61823231
Datum zahájení: 05.12.2023
Nabídku podat do: 21.12.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“, jejímž výsledkem bude bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie – CEF, a to ve vztahu k supervizi zadávané MD ČR.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v návrhu Smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy