Zakázka: Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14006
Systémové číslo: P23V00001626
Evidenční číslo zadavatele: 61823214
Datum zahájení: 21.11.2023
Nabídku podat do: 05.12.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice - Klatovy a zřízení náhradní komunikace
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční výstavbu „Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice – Klatovy a zřízení náhradní komunikace“ v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti, činnost koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru.

Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání stavebního povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci (zpracování DVZS a návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací). Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, geologických atd).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 706 815 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy