Zakázka: Část 3: ASHS

Informace o části zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13977
Jedná se o část zakázky: Oprava a revize EZS, EPS a ASHS 2024

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: ASHS
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části veřejné zakázky bude provádění údržby, oprav a pravidelných revizí v rozsahu daném normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti ASHS podle vyhlášky MV č. 246/2001 na zařízeních uvedených v příloze Dílu 2_6.3 Přehled technologie ASHS.
Odlišnost od ostatních částí spočívá v typu technologie zařízení.


Předpokládaná hodnota

  • 978 665 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky