Contract: Část 3: ASHS

Information about lot

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 13977
This is the lot of a contract: Oprava a revize EZS, EPS a ASHS 2024

Title and subject description

  • Title: Část 3: ASHS
  • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem této části veřejné zakázky bude provádění údržby, oprav a pravidelných revizí v rozsahu daném normou ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti ASHS podle vyhlášky MV č. 246/2001 na zařízeních uvedených v příloze Dílu 2_6.3 Přehled technologie ASHS.
Odlišnost od ostatních částí spočívá v typu technologie zařízení.


Estimated value

  • 978 665 Kč without VAT

Place of performance

  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj

Subject items

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance