Contract: Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 13959
System number: P23V00001579
Contracting authority registration number: 61723158
Date of commence: 14.11.2023
Tender submit to: 14.12.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce PZS včetně povrchu km 12,162 (P7426) na trati Rožnov p/R – Valašské Meziříčí
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení, jehož součástí je pokládka kabelizace, reléového domku s venkovními prvky u přejezdu v žkm 12,162 (P7426), rekonstrukce železničního spodku, svršku a konstrukce přejezdu, včetně úprav navazující komunikace. Bude provedena drobná úprava silnice I/35. Také se bude zřizovat el. přípojka k novému releovému domku. Bude řešeno osvětlení pro nově zbudované místo pro přecházení a přeložka sloupu osvětlení, který je v kolizi s úpravou navazující komunikace. Bude vybudována světlená signalizace silnice I/35 a účelové komunikace. Bude řešena přeložka plynovodu. Bude provedena úprava stávající vodoměrné šachty. Jedná se o stavbu trvalou. Bude řešena úprava stávající opěrné zdi.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 44 110 914 Kč without VAT

Place of performance

 • Zlínský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance