Veřejná zakázka: Část 2: OBLAST Č. 2 Správa tratí Ústí nad Labem – Mimo koridor

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 13952
Jedná se o část veřejné zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2: OBLAST Č. 2 Správa tratí Ústí nad Labem – Mimo koridor
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Náplní této části veřejné zakázky bude provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které vyplynou z kontrolní a dohledací činnosti, při kterých dochází k odstranění jednotlivých závad a kterými se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zachování kvality stavu dopravní cesty. Odlišnost od ostatních částí spočívá v místě provádění předmětných prací (regionu) – obvod Správy tratí Ústí nad Labem u provozních středisek na tratích celostátních – hlavní tahy a tratích regionálních.


Předpokládaná hodnota

  • 87 568 863 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ústecký kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy