Veřejná zakázka: Část 1: OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem – Koridor

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 13951
Jedná se o část veřejné zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024-2025

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1: OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem – Koridor
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Náplní této části veřejné zakázky bude provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku pro zajištění provozuschopnosti dráhy, které vyplynou z kontrolní a dohledací činnosti, při kterých dochází k odstranění jednotlivých závad a kterými se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází se poruchám za účelem zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zachování kvality stavu dopravní cesty. Odlišnost od ostatních částí spočívá v místě provádění předmětných prací (regionu) – obvod Správy tratí Ústí nad Labem u provozních středisek na koridorové trati.


Předpokládaná hodnota

  • 62 533 688 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Ústecký kraj

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy