Zakázka: Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Kroměřížsko

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13945
Systémové číslo: P23V00001565
Evidenční číslo zadavatele: 63523205
Datum zahájení: 21.11.2023
Nabídku podat do: 04.12.2023 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Kroměřížsko
 • Druh zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčích veřejných zakázek je zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, septiků a akumulačních jímek u pozemních objektů ve správě OŘ Ostrava, oblast Kroměřížsko, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb.

Jedná se o čerpání a odvoz odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek (žump) speciálními kanalizačními vozy, jejich likvidaci příslušnou ČOV, včetně manipulace a dalších příslušejících úkonů, vše dle příslušné legislativy na úseku nakládání s vodami.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 36 790 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky