Zakázka: Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13680
Systémové číslo: P23V00001300
Evidenční číslo zadavatele: 61723135
Datum zahájení: 12.09.2023
Nabídku podat do: 03.10.2023 09:30

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace přístřešků pro cestující na zastávkách Víchová nad Jizerou, Řasnice, Krásný Les a Bělá u Staré Paky
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.

Předmětem stavby je demolice stávajících výpravních budov a jejich zařízení v železničních zastávkách Bělá u Staré Paky, Krásný Les (u Frýdlantu), Víchová nad Jizerou, které jsou na konci své životnosti, ve špatném technickém stavu a nejsou již nikterak využívány. Před započetím stavby bude provedeno vymístění, přeložení, případně zrušení stávajících inž. sítí dotčených výpravních budov. Jako náhrada za demolici výpravních budov budou v rámci stavby zřízeny nové čekárenské přístřešky pro cestující, stojany na kola a v daném rozsahu provedena rekonstrukce zpevněných ploch. Ve všech dotčených zastávkách bude zřízen nový orientační systém. V dotčených zastávkách bude v daném rozsahu provedena úprava rozvodů NN, v zastávce Víchová nad Jizerou bude dle požadavku zřízeno nové osvětlení nástupiště. Výpravní budova Řasnice není předmětem této veřejné zakázky, byla vyjmuta z důvodu zahrnutí její realizace do jiné stavby zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 9 402 280 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy