Veřejná zakázka: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13547
Systémové číslo: P23V00001168
Evidenční číslo zadavatele: 61723110
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-035556
Datum zahájení: 08.08.2023
Nabídku podat do: 20.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel je veřejným zadavatelem, který zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) ZZVZ. v souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku.
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce stanice ŽST Přibyslav a ŽST Pohled a traťového úseku Přibyslav – Pohled. Stavba zahrnuje úpravu konfigurace kolejiště železničních stanic, nástupišť, částečnou rekonstrukci výpravní budovy v ŽST Pohled a zároveň úpravu veškerých technologií potřebných k provozu stanic i traťového úseku. Dále je součástí rekonstrukce inženýrských objektů (mostů, propustků a zdí) a silničních nadjezdů. Výsledkem bude možnost zavedení dálkového řízení provozu, zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících (zrekonstruované veřejné prostory výpravní budovy, bezbariérové přístupy na nástupiště a do výpravní budovy).
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou i činnosti, které budou prováděny v souvislosti s pravidly publicity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. Ocenění těchto činností publicity stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny, náklady publicity budou uvedeny v Soupisu prací (SO 9898 Všeobecný objekt). Zajištění publicity stavby si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Dodavateli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity stavby nebude dodavatelem provedeno. Rozsah plnění, který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.
Předmětem této veřejné zakázky je i poskytnutí součinnosti týkající se Díla či jeho částí, a to po dobu trvání Smlouvy o poskytování součinnosti, přičemž částí Díla se rozumí (nikoli však výhradně) zabezpečovací zařízení, provozní aplikace s vazbou na zabezpečovací zařízení (dále jen „Zařízení“), a to pro případné budoucí potřeby zadavatele navázat na dodanou část Díla dalším Zařízením jiného zhotovitele/výrobce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 712 624 483 Kč bez DPH
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka
  3 001 635 646 Kč je nejvyšší přípustnou celkovou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Kraj Vysočina

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy