Veřejná zakázka: Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1348
Systémové číslo: P17V00001337
Evidenční číslo zadavatele: 21291/2017-SŽDC-SSZ-OVZ
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-031177
Datum zahájení: 03.11.2017
Nabídku podat do: 18.12.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obsahem stavby je především úprava stávajícího dvojkolejného úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Za železniční stanicí Ševětín je od km 25,000 trať navržena prakticky s minimálními směrovými posuny a to s ohledem na optimalizaci polohy obou traťových kolejí k pevným bodům (např. mostní objekty, nástupiště v zastávkách). Nová poloha kolejí je navržena na rychlost 160km/h (s možným budoucím výhledem až na 200km/h) a v převážné délce vedena v souběhu s připravovanou stavbou dálnice D3. V lokalitě Neplachov dojde ke zrušení stávajících nástupišť dnešní zastávky v zářezu trati. Náhradou budou vybudována nástupiště zastávky Neplachov v nové poloze na stávajícím náspovém tělese. Přístup k nástupištím bude zajištěn v souvislosti se stavbou dálnice D3 pomocí nového mostního objektu – podchodu.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 656 606 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky