Zakázka: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 13114
Systémové číslo: P23V00000737
Evidenční číslo zadavatele: 61823100
Datum zahájení: 24.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“, jejímž cílem je novostavba minimalistické výpravní budovy včetně technických a technologických návazností a demolice původního objektu výpravní budovy. Novostavba bude umístěna na pozemku stávající výpravní budovy a bude obsahovat krytý prostor pro cestující, provozní sklad, rozvodnu slaboproudu a sklad posypového materiálu. Nově budou zřízeny zpevněné plochy, které budou navazovat na stávající nástupiště.

Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“ je:
• demolice původního objektu výpravní budovy,
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 10 734 025 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy