Contract: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 13114
System number: P23V00000737
Contracting authority registration number: 61823100
Date of commence: 24.05.2023
Tender submit to: 06.06.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“, jejímž cílem je novostavba minimalistické výpravní budovy včetně technických a technologických návazností a demolice původního objektu výpravní budovy. Novostavba bude umístěna na pozemku stávající výpravní budovy a bude obsahovat krytý prostor pro cestující, provozní sklad, rozvodnu slaboproudu a sklad posypového materiálu. Nově budou zřízeny zpevněné plochy, které budou navazovat na stávající nástupiště.

Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Kájov“ je:
• demolice původního objektu výpravní budovy,
• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
• zpracování Realizační dokumentace stavby,
• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 10 734 025 Kč without VAT

Place of performance

 • Jihočeský kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses