Veřejná zakázka: Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1308
Systémové číslo: P17V00001298
Evidenční číslo zadavatele: 61717132
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025279
Datum zahájení: 12.09.2017
Nabídku podat do: 16.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, jejímž základním účelem je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, s.o. a dopravce ČD, a.s. Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně rekonstrukce žel. přejezdů, s navazujícími zařízeními žel. dopravní cesty, zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení, rekonstrukci zhlaví, a celkovou obnovu vybraných stanic, vybudování nových nástupišť a orientačního systému pro cestující. Jedním ze základních cílů stavby je zvýšení bezpečnosti, komfortu cestování a zkrácení jízdní doby. Jedná se tedy o stavbu trvalou, která bude realizována ve třech etapách, při výluce žel. provozu v traťové koleji. Důvodem pro rekonstrukci je zlepšení stavebně technického stavu řešeného úseku železniční trati a tím zvýšení traťové rychlosti, vytvoření podmínek pro rozvoj železniční dopravy, zlepšení kultury cestování, zvýšení atraktivity železniční dopravy v daném regionu a bezpečnosti železničního provozu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 071 144 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky