Veřejná zakázka: SAP řešení pro plánování rozpočtu a řízení provozních a investičních výdajů v IT

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12894
Systémové číslo: P23V00000522
Evidenční číslo zadavatele: 79223027
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-023434
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 5. Datový sklad a manažerský reporting
Datum zahájení: 06.04.2023
Nabídku podat do: 20.04.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SAP řešení pro plánování rozpočtu a řízení provozních a investičních výdajů v IT
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zefektivnění procesu plánování rozpočtu a řízení externích výdajů za pomoci nového řešení v SAP, od kterého se očekává, že nahradí stávající SW nástroje a zajistí jednotné prostředí, které bude maximálně integrováno s datovými zdroji SŽ. Konkrétně má požadovaný SW nahradit stávající software IS Požitek a propojit se s dalšími informačními systémy, které SŽ využívá, jako například: ERP moduly SAP, FaMa+ nebo AuditPro.
Předmět plnění je rozdělen na následující fáze:
Fáze 1: Příprava implementace
• Dílčí fáze 1.1: Definice projektu
• Dílčí fáze 1.2: Cílový koncept
Fáze 2: Vývoj, testování, implementace a pilotní provoz Systému
• Dílčí fáze 2.1: Vývoj a implementace Systému včetně migrace dat ze stávajících systémů
• Dílčí fáze 2.2 Testování způsobilosti pro pilotní provoz
• Dílčí fáze 2.3: Dodávka dokumentace a školení uživatelů pro pilotní provoz
• Dílčí fáze 2.4: Pilotní provoz Systému

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Generální ředitelství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky