Contract: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 2023 – 2024“

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 12769
System number: P23V00000398
Contracting authority registration number: 64023031
Date of commence: 17.03.2023
Tender submit to: 11.04.2023 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 2023 – 2024“
 • Contract type: Works
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace – Jednotkový ceník s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 59 991 309 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance