Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ HKR 2023 – 2024“
Odesílatel Monika Löwová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2023 08:41:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto zveřejňujeme změnu zadávací dokumentace.


Přílohy
- 640230031 Vysvětlení, doplnění, změna č. 1.pdf (240.52 KB)