Contract: Soubor staveb: 1. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 1. etapa; 2. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 2. etapa

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 12748
System number: P23V00000377
Contracting authority registration number: 61723025
Date of commence: 16.03.2023
Tender submit to: 06.04.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Soubor staveb: 1. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 1. etapa; 2. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 2. etapa
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
1. etapa:
Předmětem stavby je rekonstrukce a modernizace kotevního úseku systému trakčního vedení 3kV vč. ukolejnění TV kolejí č. 1 a 2 v mezistaničním úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město v km 2,500 – 3,150. Součástí je také příprava systému TV na budoucí konverzi AC 25kV, 50Hz.
2. etapa:
Předmětem stavby je rekonstrukce a modernizace kotevního úseku systému trakčního vedení 3kV vč. ukolejnění TV kolejí č. 1 a 2 v mezistaničním úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město v km 2,080 – 2,600. Součástí je také příprava systému TV na budoucí konverzi AC 25kV, 50Hz.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 52 254 470 Kč without VAT

Place of performance

 • Olomoucký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses