Zakázka: Soubor staveb: 1. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 1. etapa; 2. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 2. etapa

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12748
Systémové číslo: P23V00000377
Evidenční číslo zadavatele: 61723025
Datum zahájení: 16.03.2023
Nabídku podat do: 06.04.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: 1. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 1. etapa; 2. Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město – 2. etapa
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
1. etapa:
Předmětem stavby je rekonstrukce a modernizace kotevního úseku systému trakčního vedení 3kV vč. ukolejnění TV kolejí č. 1 a 2 v mezistaničním úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město v km 2,500 – 3,150. Součástí je také příprava systému TV na budoucí konverzi AC 25kV, 50Hz.
2. etapa:
Předmětem stavby je rekonstrukce a modernizace kotevního úseku systému trakčního vedení 3kV vč. ukolejnění TV kolejí č. 1 a 2 v mezistaničním úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město v km 2,080 – 2,600. Součástí je také příprava systému TV na budoucí konverzi AC 25kV, 50Hz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 52 254 470 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomoucký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy