Public contract: Integrace SAP-Liferay - 3 Změny

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 12539
System number: P23V00000170
Contracting authority registration number: 79223008
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-024283
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 6. Integrace
Date of commence: 06.02.2023
Tender submit to: 21.02.2023 08:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Integrace SAP-Liferay - 3 Změny
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Tvorba tří rozhraní pro integraci s aplikacemi ZPC a Zkoušky CPS na portále Liferay, které usnadní integraci obchodních procesů, jejichž části jsou provozovány jak v uvedených aplikacích, tak v systému SAP. Jejich provázáním dojde ke zvýšení uživatelského komfortu a snížení pravděpodobnosti uživatelských chyb. Konkrétně jde o provázání účetních dokladů v SAP účtujících náklady související se zahraničními pracovními cestami, kontrolu stavu vyrovnání faktury vystavené v souvislosti s provedením zkoušek CPS a dohledání a zpřístupnění faktur a jejich příloh aplikaci ZPC v systému ERMS

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance