Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Rexonix solutions a.s.
IČO: 28229681
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 850 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 028 500,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.05.2023