Veřejná zakázka: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12205
Systémové číslo: P22V00001046
Evidenční číslo zadavatele: 61822158
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-051291
Datum zahájení: 19.12.2022
Nabídku podat do: 21.03.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vybudování nového podchodu v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a vedení přepojeno do nového kabelovodu, který je také součástí této stavby. Bezbariérový přístup na nástupiště bude zajištěn novými výtahy. Součástí stavby jsou dále nutné přeložky a ochrany stávajících vedení vč. trakce, úpravy nástupišť a jejich zastřešení, úprava administrativní budovy u přednádraží a vybudování nového orientačního a informačního systému v celé ŽST.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky po odečtení hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy (tzn. vyhrazených „víceprací“) činí 389 894 408,- Kč (bez DPH).

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky