Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OVA

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12173
Systémové číslo: P22V00001014
Evidenční číslo zadavatele: 63522125
Datum zahájení: 22.11.2022
Nabídku podat do: 02.12.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2022-23 - Opravy komponentů sdělovacích zařízení OŘ Ostrava - oblast OVA
 • Druh zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčích zakázek je provádění údržby a oprav komponentů zařízení sdělovací techniky ve správě OŘ Ostrava, Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Ostrava v rámci obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Ostrava.

Jedná se zejména o výměnu vadných, opotřebených, nebo již nefunkčních komponent, která jsou součástí zařízení sdělovací techniky na železniční dopravní cestě zadavatele, včetně stavebních prací (zejména tedy jejich montáž a zprovoznění).

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 5 748 488 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky