Zakázka: Provozní revize, revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Ostrava na roky 2023,2024

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 12156
Systémové číslo: P22V00000997
Evidenční číslo zadavatele: 63522122
Datum zahájení: 16.11.2022
Nabídku podat do: 01.12.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Provozní revize, revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Ostrava na roky 2023,2024
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
provedení provozních revizí, revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení zdvihacích ve správě OŘ Ostrava, oblast Ostrava podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení zprávy o revizi, nebo protokolu o provedené prohlídce a zkoušce UTZ/ZZ v provozu, a včetně zápisu do knihy předávky, provozu a oprav speciálního vozidla a knihy zdvihacího zařízení speciálního vozidla.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  V PH zohledněn 10% nárůst z titulu uplatnění vyhrazené změny závazku dle § 100/1 ZZVZ (základní PH 412 000 Kč + vyhrazená změna 41 200 Kč = 453 200 Kč).

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy