Contract: Provozní revize, revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Ostrava na roky 2023,2024

Contract information

procurement procedure phase Evaluated
Evaluation is terminated, contractor selection and conclusion of the contract is in progress.
DBID: 12156
System number: P22V00000997
Contracting authority registration number: 63522122
Date of commence: 16.11.2022
Tender submit to: 01.12.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Provozní revize, revize, prohlídky a zkoušky zdvihacích zařízení na drážních vozidlech OŘ Ostrava oblast Ostrava na roky 2023,2024
 • Contract type: Services

Brief subject description:
provedení provozních revizí, revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení zdvihacích ve správě OŘ Ostrava, oblast Ostrava podle § 48 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu dle § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhotovení zprávy o revizi, nebo protokolu o provedené prohlídce a zkoušce UTZ/ZZ v provozu, a včetně zápisu do knihy předávky, provozu a oprav speciálního vozidla a knihy zdvihacího zařízení speciálního vozidla.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  V PH zohledněn 10% nárůst z titulu uplatnění vyhrazené změny závazku dle § 100/1 ZZVZ (základní PH 412 000 Kč + vyhrazená změna 41 200 Kč = 453 200 Kč).

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses