Public contract: SAP PM – údržba kolejových vozidel

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 12008
System number: P22V00000849
Contracting authority registration number: 79222062
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém rozvoj SAP
Kategorie DNS: 3. Nákup a logistika
Date of commence: 04.10.2022
Tender submit to: 17.10.2022 07:30

Title, type and description of public contract

 • Title: SAP PM – údržba kolejových vozidel
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění jsou zákaznické úpravy na straně modulu SAP PM, které usnadní práci koncových uživatelů modulu SAP PM – Údržba kolejových vozidel. Konkrétní úpravy se zaměřují na oblast plánované údržby, která bude v první fázi produktivního náběhu modulu PM. Součástí předmětu plnění je též 10 člověkodnů specializovaného konzultanta SAP PM, jež budou v případě potřeby objednány ad hoc na úpravy řešení, které Správa železnic připravuje interními silami.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses