Zakázka: Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11847
Systémové číslo: P22V00000688
Evidenční číslo zadavatele: 61722078
Datum zahájení: 10.08.2022
Nabídku podat do: 31.08.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Soubor staveb: A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec; B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace souboru staveb pod názvem A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec a B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice.
A: Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 1. etapa – výstavba nástupišť v ŽST Heřmanův Městec
Provedením této rekonstrukce bude zajištěno spolehlivé provozování železniční dopravy do budoucna, bude zajištěna plynulost a bezpečnost železniční dopravy, umožněna vyšší propustnost trati a úspora přestupní doby vlak/autobus. Realizace stavby vytvoří podmínky pro zajištění požadavků platné legislativy. Dosaženo bude zvýšení komfortu jízdy, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících, zkrácení jízdní doby a snížení nákladů na energie a údržbu dopravní cesty. Stavba má charakter rekonstrukce - jedná se o kompletní rekonstrukci nástupišť.
B: Rekonstrukce přejezdu P5043 v km 13,750 trati Přelouč – Prachovice
Provedení rekonstrukce a zjednokolejnění přejezdu je nutné s ohledem na opotřebení přejezdové konstrukce (komunikace I/17) a snesení neprovozované koleje s doplněním kamerového systému na přejezdu pro dispečera tratě Přelouč - Prachovice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 47 433 076 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy