Veřejná zakázka: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HKR 2022 - 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 11830
Systémové číslo: P22V00000671
Evidenční číslo zadavatele: 64022039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-031111
Datum zahájení: 02.08.2022
Nabídku podat do: 02.09.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT HKR 2022 - 2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 480 636 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy