Zakázka: Revize elektrických zařízení ve správě SSZT

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11816
Systémové číslo: P22V00000657
Evidenční číslo zadavatele: 63522073
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 12.08.2022 08:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Revize elektrických zařízení ve správě SSZT
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Revize elektrických zařízení (staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení ve správě SSZT Ostrava) z hlediska bezpečného provozu podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 34 2600 ed. 2 a provozní způsobilosti podle ust. § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v platném znění .

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky