Contract: Revize elektrických zařízení ve správě SSZT

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11816
System number: P22V00000657
Contracting authority registration number: 63522073
Date of commence: 04.08.2022
Tender submit to: 12.08.2022 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Revize elektrických zařízení ve správě SSZT
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Revize elektrických zařízení (staniční, traťová a přejezdová zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení ve správě SSZT Ostrava) z hlediska bezpečného provozu podle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 34 2600 ed. 2 a provozní způsobilosti podle ust. § 5 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) v platném znění .

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance