Contract: Předběžná tržní konzultace - Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV

Contract information

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 11812
System number: P22V00000653
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 02.08.2022
Indicative interest express to: 09.08.2022 23:59
Time limit for requests to participate: 09.08.2022 23:59
Tender submit to: 09.08.2022 23:59

Title, type and description of contract

 • Title: Předběžná tržní konzultace - Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Správa železnic, státní organizace Vás touto cestou informuje o tom, že připravuje zadávací řízení ve věci „Provádění preventivních prohlídek a periodických oprav REV speciálních hnacích vozidel typu MVTV“. Vyhlášení této veřejné zakázky bude předcházet předběžná tržní konzultace, jejímž cílem bude získat relevantní informace pro správné nastavení předmětu plnění, zadávacích podmínek, volby druhu zadávacího řízení či způsobu hodnocení předložených nabídek. Zadavatel usiluje o získání kvalitního plnění, které bude splňovat jeho potřeby a to za přiměřený čas a odpovídající cenu.
Cílem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (příp. servisní smlouvy) na poskytování služeb spočívajících v provádění preventivních prohlídek a oprav speciálních hnacích vozidel typu MVTV (MVTV2, MVTV2.1, MVTV2.2, MVTV2.3). Předmětem plnění dílčích smluv jsou s odkazem na předpis SŽ S8 „Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel“ následující stupně:
- preventivní prohlídka P2
- periodická oprava REV
- technická kontrola TK (dle 173/1995Sb.)
- neplánované opravy
Předmětem předběžné tržní konzultace bude zejména diskuze o níže uvedených tématech. Výčet témat je pouze demonstrativní a může být Zadavatelem rozšířen nebo zúžen kdykoliv před konáním předběžné tržní konzultace nebo i v průběhu předběžné tržní konzultace samotné, vyplyne-li tato potřeba z průběhu předběžné tržní konzultace. Zájmem Zadavatele je získat co nejkomplexnější a nejucelenější soubor informací, které jsou pro vyhlášení předmětné veřejné zakázky nezbytné a žádoucí.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: published on profile - other
 • Contract regime: not under the Act regime

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Contact

Subject items

Public documents

Forms

URL addresses