Zakázka: Rekonstrukce železniční trati Uhersko – Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11725
Systémové číslo: P22V00000566
Evidenční číslo zadavatele: 61722038
Datum zahájení: 01.07.2022
Nabídku podat do: 20.07.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce železniční trati Uhersko – Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem VZ je zpracování Záměru projektu (ZP) a doprovodné dokumentace (DD) stavby „Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h“ dle zadávacích podmínek.
Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných pokynů MD a Správy železnic, státní organizace.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Zvláštních technických podmínkách.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 8 620 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky