Contract: Rozvoj zákaznického portálu SŽE - II

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 11701
System number: P22V00000542
Contracting authority registration number: 80122081
Date of commence: 17.06.2022
Tender submit to: 29.06.2022 13:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rozvoj zákaznického portálu SŽE - II
 • Contract type: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozvoj aplikačního programového vybavení Zákaznického portálu Energie.
Rozvoj bude realizován na základě požadavku zadavatele. Realizace požadavku podléhá postupu uvedeného v bodech níže:
- zadání zadavatele
- analýza dodavatele (definice cílového konceptu a analýzy řešení)
- schválení cílového konceptu a analýzy řešení zadavatelem
- strukturovaná nabídka pracnosti členěná na jednotlivé úkony navrženého řešení
- objednávka realizace řešení dle schválené analýzy a dokumentu „Cílový koncept a analýza řešení“ schválená náměstkem úseku rozvoje SŽT
- realizace dle harmonogramu stanoveného na základě dohody mezi zadavatelem a dodavatelem
- dodávka dokončeného řešení dle harmonogramu / akceptační řízení
- fakturace dokončeného řešení na základě akceptačního protokolu schváleného zadavatelem

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 3 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Generální ředitelství
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses