Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozvoj zákaznického portálu SŽE - II
Odesílatel Veronika Herdová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2022 13:46:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem "Rozvoj zákaznického portálu SŽE - IIů.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rozvoj aplikačního programového vybavení Zákaznického portálu Energie.
Rozvoj bude realizován na základě požadavku zadavatele. Realizace požadavku podléhá postupu uvedeného v bodech níže:
- zadání zadavatele
- analýza dodavatele (definice cílového konceptu a analýzy řešení)
- schválení cílového konceptu a analýzy řešení zadavatelem
- strukturovaná nabídka pracnosti členěná na jednotlivé úkony navrženého řešení
- objednávka realizace řešení dle schválené analýzy a dokumentu „Cílový koncept a analýza řešení“ schválená náměstkem úseku rozvoje SŽT
- realizace dle harmonogramu stanoveného na základě dohody mezi zadavatelem a dodavatelem
- dodávka dokončeného řešení dle harmonogramu / akceptační řízení
- fakturace dokončeného řešení na základě akceptačního protokolu schváleného zadavatelem


Přílohy
- Výzva k podání nabídky - Rozvoj zákaznického portálu SŽE - II.pdf (1.80 MB)