Zakázka: Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 11691
Systémové číslo: P22V00000532
Evidenční číslo zadavatele: 61822068
Datum zahájení: 20.06.2022
Nabídku podat do: 13.07.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV“
jejímž účelem je stavba nové transformační stanice el. energie v ŽST Sokolov z důvodu
unifikace napájecího napětí na 22kV. Trafostanice bude umístěna na volné ploše uprostřed stanice a bude napojena přípojkou VN z budoucí trafostanice ČEZ 22kV.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 20 078 410,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa západ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy