Contract: Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11691
System number: P22V00000532
Contracting authority registration number: 61822068
Date of commence: 20.06.2022
Tender submit to: 13.07.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Předmětem díla je zhotovení stavby „Distribuční trafostanice Sokolov – Unifikace 22kV“
jejímž účelem je stavba nové transformační stanice el. energie v ŽST Sokolov z důvodu
unifikace napájecího napětí na 22kV. Trafostanice bude umístěna na volné ploše uprostřed stanice a bude napojena přípojkou VN z budoucí trafostanice ČEZ 22kV.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 20 078 410,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses