Veřejná zakázka: Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně (BOZP)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1168
Systémové číslo: P17V00001159
Evidenční číslo zadavatele: 61817089
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2017
Nabídku podat do: 30.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně (BOZP)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“). V souladu s ustanovením § 151 odst. 1 „zákona“ je tato zakázka sektorovou veřejnou zakázkou a zadavatel tuto podlimitní veřejnou zakázku, v souladu s ustanovením § 158 odst. 1, nezadává v zadávacím řízení podle „zákona“.

Zadavatel v tomto výběrovém řízení postupuje podle Pravidel pro Žadatele a příjemce, která byla zpracována Ministerstvem dopravy ČR jako Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020. Zadavatel je rovněž povinen postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programované období 2014-2020, zpracovaného Ministerstvem pro místí rozvoj, které plní roli Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství.

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“ v souladu s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně podání oznámení o zahájení prací na stavbě.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 374 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky